Nu sitter skylten uppe..

Ni hittar oss på Kungsklippan 11a, Välkomna!