PRESSVISNING

Från Tres PR:s första pressvisning i april 2012.