Välkommen på pressvisning!

Välkommen på pressvisning hos TRES PR.
15 oktober 9.00–17.00